Voorbeeld Vaststellingsovereenkomst, Wie Kan Me Helpen??

ontslagspecialist-bannerEen vaststellingsovereenkomst op laten stellen of beoordelen, hoe en waar?

Een vaststellingsovereenkomst is gericht op werknemers die ontslagen worden. Het is belangrijk, dat u samen met uw werkgever bepaalt, welke afspraken er worden gemaakt, voor wat betreft de beƫindiging van de arbeidsovereenkomst. Nu zal de inhoud niet altijd hetzelfde zijn. Ze verschillen per geval. Toch zijn er aantal bepalingen die in bijna alle vaststellingsovereenkomsten komen te staan.

De einddatum in de vaststellingsovereenkomst

Er moet in de vaststellingsovereenkomst een einddatum staan, waarbij u rekening moet houden met de fictieve opzegtermijn. Wordt er namelijk een einddatum in genoemd waarop uw arbeidsovereenkomst beƫindigd, zonder rekening te houden met een opzegtermijn, zal het UWV u een wachttermijn in rekening brengen. Dit houdt in, dat u pas na een of meerdere maanden na uw ontslag, voor een WW-uitkering in aanmerking zal komen. Daarom wilt het UWV dat de werkgever rekening houdt met de opzegtermijn, bij het vaststellen van de einddatum van het dienstverband.

Vergoeding bij het ontslag

Vaak is de ontslagvergoeding het moeilijke punt. Indien er een goede reden is voor een ontslag, zal de werkgever vaak de hoogte van de vergoeding willen aanknopen bij de transitievergoeding. Indien er echter geen duidelijke reden is voor het ontslag, kan dat een aanleiding zijn voor een hogere vergoeding. Hierbij zal vaak gebruik worden gemaakt van de kantonrechtersformule. Het kan ook in enkele gevallen voorkomen dat een werknemer afziet van zijn vergoeding. Dat kan in ruil zijn voor een periode dat hij langer in dienst blijft. De werknemer kan dan in de tussentijd uitkijken naar een nieuwe baan. Ook moet in de vaststellingsovereenkomst een datum staan wanneer de vergoeding uiterlijk betaald moet worden. Vaak wordt er ook nog een slotbetaling uitgekeerd voor wat betreft de opgebouwde vakantiedagen. Ook als er sprake is van een dertiende maand wordt dat in het bedrag verrekend.

Werkzaamheden

Het kan zijn dat u tot de datum gewoon blijft werken. Ook komt het voor dat u wordt vrijgesteld van de werkzaamheden met behoud van uw salaris tot de datum van ontslag.

Geheimhoudingsplicht

Het kan zijn dat de werkgever eist dat er een geheimhoudingsbeding is. Dat moet dan worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Er mag geen bedrijfsgevoelige informatie bekend worden gemaakt aan derden. U mag de vaststellingsovereenkomst ook niet openbaar maken.

Eigendommen

Indien u bedrijfseigendommen tijdens uw werkzaamheden gebruikt dan moeten die worden ingeleverd. Dat kan een auto van de zaak zijn, maar ook bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon.

Getuigschrift

De werkgever is verplicht om bij ontslag u een getuigschrift te geven. Daarom is het voor u, als werknemer, aan te raden om in de vaststellingsovereenkomst op te laten nemen dat het een positief getuigschrift is.

De overeenkomst laten controleren

Laat, voor u de vaststellingsovereenkomst ondertekend, lezen door de advocaat. Hij kan aangeven of er alles in is opgenomen of dat er veranderingen moeten worden aangebracht. Er zal een finale kwijting in moeten staan waarin beide partijen met elkaar afspreken dat er achteraf geen andere afspraken of claims meer kunnen worden gedaan.