Ontslagbrief opstellen, zelf doen of specialist inschakelen?

Vaststellingsovereenkomst-opzegtermijnMisschien heeft u nu een job, maar heeft u besloten dat dit toch niet helemaal uw ding was. Misschien bent u dan ook op zoek naar een nieuwe job en zou u dan ook deze job zo snel mogelijk willen opgeven. Dan is het van belang dat u een goede ontslagbrief schrijft voor uw werkgever. Maar wat moet u hier in zetten? Lees hieronder gerust verder.

Wat kan u in zo’n ontslagbrief zetten en wat niet?

Wat belangrijk is in verband met uw ontslagbrief:

*Geef uw ontslag het beste bij de personeelsdienst van het bedrijf. Tenzij er natuurlijk in het bedrijf andere regels van toepassing zijn. Dit kan u doen door een ontslagbrief gewoon af te geven, een aangetekende brief versturen of via een gerechtsdeurwaarder.

*Vergeet toch ook niet uw directe baas op de hoogte te brengen. Ofwel doet u dit mondeling, ofwel geeft u een kopie van uw ontslagbrief.

*Hou uw ontslagbrief zo kort en zo zakelijk mogelijk. Beschrijf bijvoorbeeld zeer duidelijk van wanneer uw opzegtermijn ingaat, hoe lang deze duurt enzovoort. U kan eventueel voorstellen uw opvolger zelf op te leiden, maar dit is geen verplichting.

*Bereid u voor dat uw werkgever misschien wel emotioneel gaat reageren op uw vertrek. Sommige werkgevers zullen gewoon je opzegtermijn gewoon uitbetalen en je direct ontslaan.

*Let zeer goed op het feit dat u toch nog de premies en bonussen krijgt waar u recht op heeft.

*Wanneer er ontslag plaats vindt met wederzijds goedvinden behoud u uw recht op een WW-uitkering. De werkgever zal dan wel een vaststellingsovereenkomst moeten opstellen die jullie beiden moeten ondertekenen.

*Zorg ervoor dat u afscheid neemt van uw collega’s en bazen. Ook wanneer u kwaad bent. U kan gerust een mailtje sturen waarom u weggaat, dit hoort niet in uw ontslagbrief te staan. Zorg hierbij dat de belangrijkste taken afgewerkt zijn op het werk.

Wat zet u beter niet in een ontslagbrief?

*Zoals hierboven al aangehaald, is het niet de bedoeling dat u de reden van uw vertrek in uw ontslagbrief beschrijft, zeker niet wanneer u kwaad bent. Natuurlijk is het wel beleefd deze reden aan te geven in een persoonlijk gesprek bijvoorbeeld.

*Denk goed na over wat u zegt. Zeg geen negatieve zaken als u weet dat u er later spijt van zal krijgen.

*Voel u zeker niet schuldig dat u uw ontslag geeft.